Leczenie protetyczne to uzupełnianie  i odbudowa zniszczonych lub utraconych zębów. Oferujemy Pacjentom specjalistyczne rozwiązania, które pozwalają przywrócić piękny uśmiech i właściwe funkcje zębów oraz radość z jedzenia ulubionych potraw.    Lekarz protetyk opracowuje dla naszych Pacjentów indywidualny plan leczenia, dobrany do ich potrzeb i oczekiwań. Dlatego pierwszym etapem jest zawsze rozmowa z Pacjentem i kompleksowa diagnostyka. Lekarz protetyk ma do dyspozycji bardzo wiele rozwiązań, które stosuje przy odtwarzaniu brakujących lub mocno zniszczonych zębów. Wykonuje uzupełnienia na implantach, korony i mosty na zębach własnych, piękne licówki oraz nowoczesne protezy ruchome.   Braki w uzębieniu mogą pojawiać się z wielu powodów. Najczęściej  w wyniku  próchnicy, chorób przyzębia lub w wyniku urazów, nadmiernego starcia zębów. Nie ma wątpliwości, że konieczne jest uzupełnienie każdego ubytku w uzębieniu. I w tym pomaga nam nowoczesna protetyka.