Implantologia to dziedzina stomatologii, której zadaniem jest uzupełnienie braków w uzębieniu. Implanty zębowe stają się coraz bardziej powszechną metodą leczenia pacjentów.   Leczenie implantologiczne jest najbardziej fizjologiczną metodą odbudowy utraconych zębów, jest bezpieczne i całkowicie bezbolesne - wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu, w warunkach wysoce sterylnych.    Implant stomatologiczny to śródkostny wszczep, przypominający naturalny korzeń zęba, wprowadzany do kości szczęki lub żuchwy. Materiał, z którego jest wykonany, to tytan. Charakteryzuje go wysoka biokompatybilność, dzięki czemu dochodzi do jego całkowitej integracji z tkankami kostnymi pacjenta (proces ten nazywamy osteointegracją). W naszych gabinetach stosujemy implanty wiodących producentów.    Dzięki zastosowaniu implantów zębowych możemy zatrzymać fizjologiczny proces zaniku kości, który następuje w wyniku utraty zębów. Dlatego zawsze zachęcamy naszych pacjentów do nieodkładania decyzji o uzupełnieniu braków zębowych w czasie, ponieważ działa to na ich niekorzyść. Jeżeli kość, w której ma być umieszczony implant, nie będzie spełniała odpowiednich kryteriów, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych zabiegów. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy minęło wiele lat od usunięcia zębów. Dzięki nowoczesnym metodom i materiałom do regeneracji  kości można przywrócić jej prawidłowy kształt, tak aby bezpiecznie i skutecznie wszczepić do niej implanty na wiele lat.