ul.KOWALSKA 3-5B, 82-300 ELBLĄG, tel. 55 23 67 333

Leczenie kanałowe (endodoncja)

Leczenie kanałowe

Obecne wymagania pacjentów są ukierunkowane na zachowanie zębów a nie na ich usuwanie.Endodocja bardzo często jest niezbędnym etapem postępowania umożliwiającego wyleczenie zębów. Jednak najnowsze badania w tej dziedzinie wymusiły posiadanie przez lekarzy znacznie szerszej wiedzy i większych umiejętności niż te, które jeszcze kilka lat temu były wystarczające.

Leczenie zapaleń miazgi, powtórne leczenie kanałów, leczenie zgorzeli i powikłanych stanów zapalnych ozębnej, opracowywanie wąskich i zakrzywionych kanałów, zamknięcie perforacji, usunięcie złamanego narzędzia, to zabiegi umożliwiające zachowanie zębów w jamie ustnej. Badania w dziedzinie endodoncji, które przeprowadzono w ostatnich latach zmieniły podejście do leczenia. Uważa się, że zmiany chorobowe spowodowane są przez toksyny, które wydzielają bakterie znajdujące się w chorej miazdze wypełniającej kanał zębowy. Leczenie zmierza więc do usunięciu bakterii z kanału zęba a następnie jego szczelne wypełnienie. Polega to na  coraz lepszym mechanicznym opracowaniu i oczyszczaniu kanałów korzeniowych oraz ich szczelnym wypełnieniu. Najlepszym z wyboru materiałem do wypełnienia kanału jest rozgrzana gutaperka. Nasza praktyka jest wyposażona w specjalistyczne instrumentarium endodontyczne.Podczas leczenia kanałowego korzystamy z wielu nowych osiągnięć techniki.

Diagnostykę ułatwiają lokalizatory wierzchołkowe (Raypex 5 firmy VDW). Rewolucja w endodoncji rozpoczęła się w momencie wprowadzenia rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych. Umożliwiają one znacznie lepsze ,równomierne poszerzenie i opracowanie kanałów korzeniowych - służy nam do tego mikrosilnik endodontyczny Gold Reciproc firmy VDW i zestawy narzędzi najnowszej generacji. Znalezienie mikrostruktur wewnątrz zęba-bardzo wąskich, zakrzywionych kanałów, zwapnień, perforacji i innych, umożliwia nam korzystanie z MIKROSKOPU ZABIEGOWEGO. Pozwala  on na dokładne opracowanie i wypełnienie systemu kanałowego zęba pod kontrolą wzroku, co bez takiego powiększenia  nie byłoby  możliwe. Do wypełnienia kanałów używamy zestawu B&L SuperEndo. Proces leczenia i wypełnienia kanału jest kontrolowany dzięki Rtg i radiowizjografii. Leczenie przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym i dzieki temu jest ono CAŁKOWICIE BEZBOLESNE.

Tak jak przy każdym leczeniu, nikt nie może mieć stuprocentowej gwarancji powodzenia. Istnieją jednak duże szanse,że chory ząb , dzięki najnowocześniejszym metodom leczenia bedzie służył przez wiele lat. Po leczeniu kanałowym zawsze niezbedne jest szczelne wypełnienie lub odbudowa zniszczonej korony zęba. Wykonuje się to materiałami komozytowymi lub w przypadku znacznego zniszczenia korony zęba poprzez zacementowanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej lub poprzez wykonanie endokorony. 

W endodoncji nie ma tanich, łatwych i szybkich metod ale perfekcyjnie wykonane leczenie kanałowe będzie na pewno mniej kosztowne i obciążające dla pacjenta niż jego usunięcie i uzupełnienie implantem lub mostem.

Endodoncja - mikroskop

Leczenie kanałowe

apple