ul.KOWALSKA 3-5B, 82-300 ELBLĄG, tel. 55 23 67 333

  W naszych gabinetach wykonujemy różne rodzaje zabiegów stomatologicznych z zakresu:

 

Stomatologia zachowawcza

 

 • estetyczne wypełnienia materiałami kompozytowymi najwyższej jakości

 • diagnostyka z użyciem radiowizjografii , kamery wewnątrzustnej

 • znieczulenia – zapewniają bezbolesność przeprowadzanego zabiegu, są skuteczne i bezpieczne

 • korekta kształtu i barwy zębów

 

Protetyka

 

 • korony i mosty na bazie złota, stopów bezniklowych, pełnoceramiczne

 • licówki porcelanowe

 • protezy akrylowe częściowe i całkowite

 • protezy szkieletowe klamrowe i bezklamrowe  (zatrzaski, zasuwy)

 • protezy overdenture

 • wkłady koronowo-korzeniowe-indywidualne, standardowe ,z włókna szklanego, kulkowe

 • wkłady koronowe inley,onley

 • protetyka na implantach

 

Stomatologia estetyczna

 

 • licówki porcelanowe, kompozytowe

 • estetyczne wypełnienia kompozytowe – odbudowa kształtu i koloru zębów

 • wybielanie

  • nakładkowe – system profesjonalnego wybielania zębów, które pacjent przeprowadza w domu

  • wybielanie jednowizytowe w gabinecie stomatologicznym

 

Chirurgia stomatologiczna

 

 • chirurgiczne usuwanie zębów

 • usuwanie zębów zatrzymanych

 • resekcje , hemisekcje

 • usuwanie torbieli zęboopchodnych

 • chirurgia implantologiczna (implanty w systemie OSTEOPLANT)

 

Endodoncja

 

 • chemiczne i mechaniczne opracowanie  kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi ręcznych i maszynowych oraz  skuteczne ich wypełnianie

 • podczas leczenia endodontycznego używamy endometru RAYPEX 5 (najnowszej generacji endometr do mierzenia długości kanałów korzeniowych – ilustruje ruch instrumentu wzdłuż kanału korzeniowego) oraz wykonujemy kontrolne zdjęcia Rtg aparatem rentgenowskim  Trophy współpracującym z radiografią cyfrową Planmeca

 

Stomatologia dziecięca

 

 • leczenie próchnicy i jej powikłań

 • wizyty adaptacyjne

 • zabiegi profilaktyczne – lakowanie, lakierowanie

 

Profilaktyka

 

 • indywidualne programy profilaktyczno-higienizacyjne

 • ultradźwiękowe i ręczne usuwanie osadu i kamienia nazębnego

 • piaskowanie zębów

 • fluoryzacja, lakowanie, znoszenie nadwrażliwości

 • instruktaże higieny jamy ustnej

 

Warunki gwarancji

 

W peni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji.

Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

 

Czas gwarancji:

 • leczenie zachowawcze – 1 rok

 • stałe uzupełnienia  protetyczne – 5 lat

 • protezy ruchome – 3 lata

 

Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych – koron tymczasowych, protez natychmiastowych osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów i wymagających po pewnym czasie podścielenia

 • prac przy wykonaniu których , Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta

 • sytuacji w których bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego

 

 Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej

 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym

 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych

 • nieszczęśliwych wypadków

 • naturalnego zaniku kości i zmian na przyzębiu

apple